Slim adverteren

Wanneer je adverteert, wil je je natuurlijk precies op de doelgroep richten. Soms is het daarom nodig dat je advertentievarianten maakt, met voor elke doelgroep een aansprekend beeld en een passende tekst. Zoals bij Kiwik. Kiwik is een digitaal, intern communicatieplatform waar je met medewerkers, leidinggevenden en directie informatie kunt halen én brengen. En die hebben ieder hun eigen wensen en belangen.

Advertentieplaatsing in bladen over kinderopvang. Doelgroep: alle medewerkers van kinderopvangorganisaties. De advertentie spreekt de doelgroep persoonlijk aan, aangevuld met een beeld dat zich onderscheid van de vaak afgebeelde kinderen in de betreffende bladen.

Advertentieplaatsing in managementbladen. Doelgroep: directie en management.
De advertentie spreekt de doelgroep aan door aandacht te vragen voor kwaliteit, tijdsbesparing en efficiëntie. Het kind zorgt voor opvallend onderscheid tussen alle zakelijke afbeeldingen.