Praktische vormgeving

Afvalinzameling in 2021: wat verandert er? Om de gewijzigde afvalinzameling in de gemeente Loon op Zand inzichtelijk te krijgen, maakten we een paginavullende infographic voor in het Weekblad De Duinkoerier. De informatie is praktisch vormgegeven zodat de inwoners aan de hand van de alfabetische straatnamenlijst en wijknummer eenvoudig kunnen zien wanneer welk soort afval wordt opgehaald.