Klaar voor de toekomst

In 2050 moeten alle gebouwen in Nederland CO2-neutraal zijn. Casade ontwikkelde een ambitieus duurzaamheidsbeleid om deze verandering volgens logische stappen aan te pakken. Via verschillende programma’s maken zij de komende jaren flinke stappen in het verduurzamen van de woningvoorraad in de gemeenten Dongen, Loon op Zand en Waalwijk. Het programma Dakenstroom maakt schuine daken klaar voor de toekomst. De daken werken mee aan een gezond klimaat door maximaal te isoleren, toekomstig onderhoud te verkleinen en collectief duurzame energie op te wekken. Wij zorgen voor de herkenbare identiteit van Dakenstroom, te beginnen met het logo.